பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
Bharathidasan University
Tiruchirappalli - 620 024, Tamil Nadu, India
azadi-ka-amrit-mahotsav-tamil
மாணாக்கர் சேர்க்கை (2022-2023)
(பல்கலைக்கழகத் துறைகளில் நடைபெறும் பாடப்பிரிவுகளுக்கு மட்டும்)

விண்ணப்பிக்கும் முறை
How to Apply ? (Instructions and Guidelines for Applicants)

Steps to Complete the Application Submission Process


© 2022 Powered by University Informatics Centre, Bharathidasan University, Tiruchirappalli