பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
Bharathidasan University
Tiruchirappalli - 620 024, Tamil Nadu, India
azadi-ka-amrit-mahotsav-tamil
மாணாக்கர் சேர்க்கை (2022-2023)
(பல்கலைக்கழகத் துறைகளில் நடைபெறும் பாடப்பிரிவுகளுக்கு மட்டும்)

முக்கிய நாட்கள் & விண்ணப்பக் கட்டணம்
Important Dates and Application Fee

Programme Category / Type Last date for Application Submission
PG (B.P.Ed, M.A, M.Sc, MCA, MBA, M.Ed, M.LISc, M.P.A, M.S.W, M.Tech.) and PG Diploma Programmes 11.07.2022
5 & 6 Year Integrated PG Programmes and UG Programmes Within 15 days of declaration of HSC/+2 results (05.08.2022)
Diploma and Certificate Courses 05.08.2022

விண்ணப்பக் கட்டணம்
Application Processing Fee
# Category Fee Amount in Rupees
1 SC/ST   250
2 For All Others   500

© 2023 Powered by University Informatics Centre, Bharathidasan University, Tiruchirappalli