பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சிராப்பள்ளி

Bharathidasan University, Tiruchirappalli

Accredited with A+ Grade by NAAC in the Third Cycle and & 41st Rank among the Indian Universities in NIRF-2023

Admission to University Departments (2024-2025)
Entrance Exam. / Counseling / Admission Notifications
Admissions (2024-2025)

சேர்க்கை 2024 ஆனது பதிவு செய்தல், லாகின் செய்து உள்நுழைதல், விண்ணப்பத்தை நிறைவு செய்தல், சான்றிதழ் பதிவேற்றம் மற்றும் விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய முழுமையான ஆன்லைன் செயல்முறையாகும். விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் சேர்க்கையை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை முழுமையாக படிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

The BDU Admission Process is a complete online process that includes Registration, Login, Application Submission, Documents Upload and Applicaiton Fee Payment. Applicants are requested to read the instructions completely for the successful completion of their application submission.


This Admissions Portal is for the programs offered by the University Departments & Centres within the University Campus only. This is not the admission portal for Distance Education or Online Education or Correspondence Course or or Ph.D. For more details, write to : admissions@bdu.ac.in
 Important Dates
Online Registration / Application Submission begins on 05.05.2024
Extended Last Date for Few Selected Programs (PG/Integ./UG/PG Dip/Dip/Cert.) 30.06.2024


 Application Processing Fee
Category App. Fee
SC, ST and SC-A  250
For All Others  500