M.A. (TAMIL)

# Semester Course Author E-Content Date
1 II P16TA23 : ARA ILAKKIYAM Dr.R.RAJAVINOTHA 06-06-2020
2 II P16TA23 : ARA ILAKKIYAM Dr.S.Krishnaveni 04-06-2020
3 II P16TA24 : THOLKAPPIYAM - SOLLATHIGAARAM SENAVARAIYAR URAI Athirai S 12-05-2020
4 II P16TA24 : THOLKAPPIYAM - SOLLATHIGAARAM SENAVARAIYAR URAI Dr.K.Vasuki 04-06-2020
5 II P16TA24 : THOLKAPPIYAM - SOLLATHIGAARAM SENAVARAIYAR URAI Dr.KT MURUGESAN, GANESAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 19-05-2020
6 II P16TA24 : THOLKAPPIYAM - SOLLATHIGAARAM SENAVARAIYAR URAI Mrs.N.SINDHU 19-05-2020
7 II P16TAE2 : OPPILAKKIYAM Rev.Sr.Dr.Lourdu Mary 04-06-2020
8 II RP16TA21 : SAMAYA ILAKKIYAM ARIVAZHAGAN. K 20-05-2020
9 II RP16TA21 : SAMAYA ILAKKIYAM (2017-2018 BATCH ONWARDS) Dr.K.Sangeetha 04-06-2020
10 IV P16TA41 : ILAKKIYA KOLGAIGALUM THIRANAIVUM Athirai S 12-05-2020
11 IV P16TA41 : ILAKKIYA KOLGAIGALUM THIRANAIVUM Athirai S 12-05-2020
12 IV P16TA41 : ILAKKIYA KOLGAIGALUM THIRANAIVUM Dr.S.Santhimathy 04-06-2020
13 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI Dr.Sivasankari 10-06-2020
14 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI Athirai S 12-05-2020
15 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI Navamani M 20-05-2020
16 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI N. POORNIMA 20-05-2020
17 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI Athirai S 12-05-2020
18 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI Dr. K. SEKAR 13-05-2020
19 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI Dr.D KARTHIKEYAN 15-05-2020
20 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI Dr.D.KARTHIKEYAN 15-05-2020
21 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI Dr.M.MOHANAKANTHI 19-05-2020
22 IV P16TA42 : THOLKAPPIYAM - PORUL (PINNANGU IYALGAL) PERASIRIYAR URAI Dr.S.KAVITHA 19-05-2020
23 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. G. TAMILMARAN 21-05-2020
24 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr.A.Sunoliya 04-06-2020
25 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. K. SEKAR 13-05-2020
26 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr.N.POORNIMA 19-05-2020
27 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. K. ARIVAZHAGAN 27-05-2020
28 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. G. TAMILMARAN 21-05-2020
29 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr.K.Arivazhagan 19-05-2020
30 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr.K.Arivazhagan 19-05-2020
31 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. K. ARIVAZHAGAN 19-05-2020
32 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. K. ARIVAZHAGAN 19-05-2020
33 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. K. ARIVAZHAGAN 19-05-2020
34 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. K. ARIVAZHAGAN 19-05-2020
35 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. K. ARIVAZHAGAN 19-05-2020
36 IV P16TAE4A : SAIVAMUM TAMILUM Dr. K. ARIVAZHAGAN 19-05-2020
37 IV P16TAE5A : PENNIYAM Thamizhmathi 15-05-2020
38 IV P16TAE5A : PENNIYAM Dr.D.Hemalatha 04-06-2020
39 IV P16TAE5B : MOZHI PAYARPPIYAL Dr. K. ARIVAZHAGAN 19-05-2020